UTS cam kết cung cấp một môi trường giáo dục tiên tiến, đổi mới và sáng tạo để sinh viên có thể phát triển toàn diện cả về tài năng và tính cách.

Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS

Mỗi ngày học, mỗi ngày sống là một ngày khám phá trong hạnh phúc của từng học sinh Trường Nam Mỹ UTS. Xuất phát từ quá trình nghiên cứu giáo dục chuyên sâu, chương trình học tập tại UTS được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm và sở thích của từng học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học đối với bản thân và xã hội, qua đó hình thành thói quen học tập suốt đời. Học sinh UTS học ở trên lớp, học ở nhà, học từ thầy cô, bạn bè và học ở ngoài cuộc sống.

Why UTS?

Explore our facilities

Góc Chia Sẻ